O SPOLOČNOSTI

Kto sú naši klienti?

Hlboká znalosť pracovného trhu, jednotlivých segmentov, technológií a procesov je dôvodom, prečo sa na nás klienti obracajú. S našimi klientmi máme dlhodobú spoluprácu, ktorá prináša pridanú hodnotu. Náš tím je zložený z profesionálov s dlhoročnou praxou v službách Recruiting & Selection a Executive Search so špecializáciou na konkrétne odvetvia, technológie a postupy. Spoluprácou s Pro HR klient získa, okrem úspešného obsadenia pracovnej pozície, aj prehľad o aktuálnej situácii na trhu práce a analýzu dostupnosti konkrétneho typu pozície v požadovanom odvetví.