O SPOLOČNOSTI

Kto sú naši kandidáti?

Náš úspech prichádza, až keď uspeje náš kandidát.  
 
Naše kľúčové zameranie je vyhľadávať kandidátov na pozície, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť našich klientov. Denne registrujeme desiatky životopisov a žiadostí o zamestnanie. Spoznávame skúsenosti, zručnosti a schopnosti kandidátov, ich motiváciu, predstavy o budúcnosti. S kandidátmi pracujeme dlhodobo a ponúkame im nové možnosti uplatnenia v odvetví podľa ich zamerania a špecializácie. Vieme, že ponuka je vecou príležitosti. Poskytujeme poradenstvo od analýzy životopisu, zhodnotenia doterajšej kariéry, platového porovnania s trhom, až po prípravu na pohovor u klienta.
 
Zameriavame sa na kandidátov rôznej úrovne seniority - absolventi / mladé talenty, profesionáli s viacročnou praxou a stredný / vyšší management.