Pre kandidátov

Self marketing

Praktické zručností pri hľadaní pracovného miesta vrátane: vzhľad životopisu, stratégie hľadania pracovného miesta, networking, efektívna komunikácia a sebaprezentácia, spôsob vyjadrovania, spätná väzba.